Presoterapia

PRESOTERAPIA je terapeutická metóda využívaná v kozmetike, fyzioterapii a v estetickej medicíne, pre drenáž a redukciu žilových a lymfatických edémov (opuchov). Aktivuje obeh (žilový a lymfatický), stimuluje opätovnú absorpciu intersticiálnych tekutín a drenáž týchto tekutín smerom k organickým filtrom.

Tlaková terapia predstavuje metódu široko používanú v oblasti angiológie (náuka o cievnom systéme), kozmetickom lekárstve, vo fyzioterapii a kozmetike.

Jej aplikácia spôsobuje aktiváciu spätného obehu (cievneho a lymfatického), stimuluje spätné vstrebávanie medzitkanivových tekutín a ich drenáž smerom k organickým filtrom. Je určená na ošetrenie cievnych a lymfatických opuchov rôzneho pôvodu, celulitídy, porúch výživy z dôvodu obehových porúch a zároveň ako prevencia vzniku obehových porúch a na udržovanie správneho spätného obehu.

Priebeh ošetrenia:

Ošetrenie prevádzame tak, že zasunieme jednu končatinu do špeciálnych nohavíc, rukávov, či do pásov. Tieto časti sú spevnené zdvojenou stenou rozdelenou do jednotlivých vzduchových komôr. Za pomoci kompresoru a správne nadávkovaného tlaku nafúkneme vzduch do týchto komôr, takže dôjde ku kontrolovanému stlačeniu ošetrovanej časti tela, na ktorej potrebujeme vyvolať terapeutické účinky. Na nohaviciach aj rukávoch jednotlivé komory na seba nadväzujú, takže je zaručené rovnomerné pôsobenie tlaku po celom ošetrovanom povrchu. Rovnako ako pri normálnom drenážnom ošetrení, má tlaková terapia silný diuretický účinok, takže je celkom bežné, keď klient bude cítiť väčšie nutkanie chodiť na toaletu behom aplikácie a aj po nej. Z toho dôvodu odporúčame, aby si každý zašiel na toaletu ešte tesne pred začiatkom ošetrenia.

Frekvencia ošetrení:

Normálna dĺžka sedenia tlakovej terapie za kozmetickým, preventívnym alebo udržiavacím účelom sa pohybuje medzi 20 až 40 minútami a počet sedení je vždy 2 až 3krát týždenne.

Indikácie tlakovej terapie:

Kontraindikácie: